Driftinformation

Här publiceras av Structab AB kända driftstörningar avseende vår serverdrift, internet, EMV och/eller 4G/3G/GPRS via Licera.

2022-05-16  16:00: Just nu ligger en av våra databasservrar nere, vilket gör att vissa användare inte kan komma åt databasen i HD Transport. Felsökning pågår.

2022-05-16  16:45: Nu är databasen ingång som den ska igen.