Driftinformation

Här publiceras av Structab AB kända driftstörningar avseende vår serverdrift, internet, EMV och/eller 3G/GPRS via Licera.

2020-09-15 07:30
Systemen är igång igen. Störning på en accespunkt på internet i Göteborg. Mer info
kommer när vi fått in en incidentrapport.

2020-09-15 06:00

Problem med inloggning via citrix, felsökning pågår