Driftinformation

Här publiceras av Structab AB kända driftstörningar avseende vår serverdrift, internet, EMV och/eller 3G/GPRS via Licera.

2020-03-27 kl 10:30
Inga kända störningar.