Driftinformation

Här publiceras av Structab AB kända driftstörningar avseende vår serverdrift, internet, EMV och/eller 3G/GPRS via Licera.


2021-02-10 21:10

SDSén är åter i full drift

2021-02-10 20:56

En DB-server som går tungt. Felsökning pågår

2021-02-11 20:30

Driftstörning på delar av SDS. Felsökning pågår