Driftinformation

Här publiceras av Structab AB kända driftstörningar avseende vår serverdrift, internet, EMV och/eller 3G/GPRS via Licera.


2020-11-24

Inga kända driftstörningar


Reservlösning för att kunna starta era program i SDS vid eventuella internetavbrott

På samma dator som du brukar starta dina program och har Citrixklienten installerad - använd en webbläsare, surfa till https://access2.structab.se/ och starta programmen därifrån.