Driftinformation

Här publiceras av Structab AB kända driftstörningar avseende vår serverdrift, internet, EMV och/eller 4G/3G/GPRS via Licera.

2022-09-20 22:00 - 00:00 Utannonserat servicefönster för HD Transport ComServer. Det kommer installeras uppdateringar på alla Windows Server där HD Transport commservrar kör. Under servicefönstret kommer Windows Server startas om en eller flera gånger för att slutföra uppdateringarna, vilket leder till ett avbrott på cirka 15 minuter per omstart. Under omstarten kommer bilarna vara onåbara och alla länkar ligga nere. Efter att alla uppdateringar är installerade kommer vi kontrollera att alla commservrar är i gång som de ska. Information om servicefönstret uppdateras löpande här.
23:40 - Alla program kontrollerade; de kör som de ska. Servicefönster avslutas.

 


  • Länk för att uppdatera Citrixklienten till senaste rekomenderade version, välj den version som passar för ditt operativsystem:
    https://www.citrix.com/sv-se/downloads/workspace-app/workspace-app-for-windows-long-term-service-release/
    Behövs detaljerade instruktioner för installation och inställningar, hör av dig till Structab support.

  • Reservlösning för att kunna starta era program i SDS vid eventuella internetavbrott
    På samma dator som du brukar starta dina program och har Citrixklienten installerad - använd en webbläsare, surfa till https://access2.structab.se/ och starta programmen därifrån.