Ny RC lanseras vecka 41 2020

Under vecka 41 så driftsätter vi RC 2.07. Den innehåller en hel del systemförbättringar som gör att det blir en tydligare hantering av dina inskickade RC-poster. Det som du kommer märka tydligast och som påverkar din rapportering är:

  • Om du inte rapporterat in data (tömningar) på fem (5) dygn så får du en varning till din angivna e-postadress. Varningen innebär att du ska anmäla FORDON TILLFÄLLIGT UR DRIFT eller kontrollera varför ditt fordon inte skickar in data om du haft ditt fordon i trafik.
  • Om du inte rapporterat in data på sju (7) dygn så skickas en rapport från Structab RC till Transportstyrelsen om UTEBLIVEN ÖVERFÖRING. Du får ett mail till din angivna e-postadress om att så skett.
  • Det blir inte längre möjligt att anmäla FORDON TILLFÄLLIGT UR DRIFT i efterskott. En anmälan kan bara ske från dagens datum eller ett senare datum. Inte ett datum som redan passerats.
  • Du anmäler ditt FORDON TILLFÄLLIGT UR DRIFT tillsvidare. När du börjar köra och därmed skickar in data så övergår fordonet till FORDON ÅTER I DRIFT med automatik. Du behöver alltså inte anmäla att fordonet tagits i trafik.

VIKTIGT 1 att tänka på. Vi kommer att skicka mailen till den e-postadress som är angiven för respektive tillståndshavare och som anmälts till oss i samband med fordonsregistrering till RC. Får vi ett felmeddelande så kommer vi att kontakta avtalspartnern för att få mailadressen uppdaterad.

VIKTIGT 2 Transportstyrelsen har skärpt kontrollen av taxifordon som har UTEBLIVEN ÖVERFÖRING. I förlängningen kan det innebära att ditt trafiktillstånd återkallas om inte du sköter rapporteringen på ett föreskrivet sätt.