Fordon åter i drift

Använd detta formulär för att återanmäla ett fordon som anmälts ur drift.
OBS! Ej för fordon som inte har registrerats tidigare. Använd i så fall fordonsanmälan RC

Åter i Drift