Viktigt om EMV-terminal M4100

De kunder som ännu inte uppdaterat sin EMV-terminal av modell Hypercom M4100 och som får "Security Error" ombeds att ta kontakt med Structab Support på telefon 035-190 300 eller e-post support@structab.se