Nya kunder 2018

Från Kristianstad till Strömsund!

Under 2018 har ännu fler kunder upptäckt fördelarna med kombinationen MegTax/Holmedal. Samtliga nya kunder har valt att köra i vår driftcentral SDS.  Vi breddar även konceptet SDS till att drifta följebilar/vägtransportledare då vi tecknat avtal med Toys Transporter i Eslöv. I Jämtland har två centraler anslutit sig, det är Taxiservice i Bergs kommun AB (Bergs Taxi) och Norra Jämtlands Taxi AB i Strömsund. Båda dessa avslutade installationen nyligen och kör sina fordon i SDS.

Nya kunder är även Bud & Stjärnraketen i Falkenberg, Taxi & Bud i Linköping, Bergkvarabuss i Kalmar och Telepass i Kristianstad.