Förnyat märktillstånd!

Nu kan vi leverera MegTax 310 och MegTax 350 med ett nytt märktillstånd.

Tänk på att det är nya taxameterregler (STAFS 2012:5) angående tillsatsanordningen.
Detta innebär att T 21TX inte längre kan levereras och att det är den nya tillsatsanordningen med beteckning (Certifikat nr) SP 51 65 04 som gäller från nu.

Har ni taxametrar med märktillstånd T 21TX liggande som inte varit "tagna i bruk" så kan ni skicka in dessa till oss för ombyggnad till nytt märktillstånd.

På sikt ska alla taxametrar med märktillstånd T 21TX uppgraderas och märkas om till SP 51 65 04. Vi kommer att tillhandahålla mjukvara till T 21TX med samma funktionalitet som för SP 51 65 04 under en begränsad tid.

Det är viktigt att ni uppgraderar systemen när de genomgår årlig besiktning.