Fler i SDS

Nu har vi nöjet att välkomna Taxiservice i Gävle AB till SDS. De har startat med sju fordon men kommer att utöka med några till under hösten. De kör MegTax 310 med iPP350 och ISA.

Även Trendtaxi i Örebro kommer tillbaka till SDS efter en liten utflykt. Trendtaxi kör MegTax 310 & 350 med iPP350.