Idé & historik

Structab AB startades i Halmstad 1994 av Jan Åkesson och Mikael Andersson. Båda med en gedigen erfarenhet av utveckling av taxametrar sedan början av 80-talet, då de arbetade på Haldex taxameterdivision.

1996 lanserades Megtax som med sina öppna gränssnitt och möjlighet till integration med befintliga boknings- och ekonomisystem var något helt nytt. Redan 1998 bildades användareföreningen MAG (Megtax Användare Grupp) som sedan dess deltagit i produktutvecklingen för att nå gemensamma mål. På tidigt stadium knöts det kontakt med Holmedal Data som åtog sig att utveckla ett nytt trafikledningssystem med sammanhängande ekonomiredovisning och därmed göra Megtaxkonceptet till det kompletta verksamhetssystemet för taxi.

Sedan 1999 finns Megtax även på den norska marknaden. 2006 introducerades en helt ny manöverpanel med färgskärm. 2009 utvecklades en helt ny taxameter, MT350, med Taxi Stockholm som första kund, och som tillsammans med MT310 som kom 2011 uppfyller det nya mätinstrumentdirektivet MID.

Från juni 2012 ingår Structab i den danska Frognekoncernen som med sin 40-åriga historia inom mobil kommunikation bildar en gedigen plattform för framtida expansion. Idag har Structab betydande marknadsandelar i både Sverige och Norge och finns sedan 2013 även i Finland hos Taxi Helsingfors.