Avtal

Bifogat har du ett Avtal samt bilagor i en zip-fil. Det räcker om du fyller i och skickar in Avtalet. Bilagorna behåller du.

Gör så här:
1. Ladda hem zip-filen och öppna med Acrobat Reader (finns att ladda ner kostnadsfritt här www.acrobat.adobe.com/Acrobat_DC) 
2. Fyll i de grå fälten på DATORN, inte handtextat!
3. Skriv ut och underteckna
4. Skicka in det till oss med brev, eller scanna och maila till rc@structab.se.

Du kan även få hjälp av din verkstad, de har den info du behöver.

Bifogade filer