Välkommen till Structabs Redovisningscentral

Structabs RC är av Transportstyrelsen en godkänd redovisningscentral. Det innebär att Structab finns med som val i Transportstyrelsen e-tjänst för Åkare.
Förbered dig och teckna avtal redan nu för att säkerställa en smidig hantering då ert fordon står inför en registrering.
Vår Redovisningscentral är redo att ansluta taxiföretag som har MegTax eller Frognes taxametrar i sina fordon.

Bifogat har du ett Avtal samt bilagor i en zip-fil. Det räcker om du fyller i och skickar in Avtalet. Bilagorna behåller du.

Gör så här:
1. Ladda hem zip-filen och öppna med Acrobat Reader (finns att ladda ner kostnadsfritt här www.acrobat.adobe.com/Acrobat_DC)
2. Fyll i de grå fälten på DATORN, inte handtextat!
3. Skriv ut och underteckna
4. Skicka in det till oss med brev, eller scanna och maila till rc@structab.se.

Du kan även få hjälp av din verkstad, de har den info du behöver.

Bifogade filer