Välkommen till Structabs Redovisningscentral

Structabs RC är av Transportstyrelsen en godkänd redovisningscentral. Det innebär att Structab finns med som val i Transportstyrelsen e-tjänst för Åkare.
Förbered dig och teckna avtal redan nu för att säkerställa en smidig hantering då ert fordon står inför en registrering.
Vår Redovisningscentral är redo att ansluta taxiföretag som har MegTax eller Frognes taxametrar i sina fordon.

Kontakt: rc@structab.se
Vi tar inte emot anmälningar per telefon