Radiosystem

Radiokommunikation - Länken till dina bilar

MegTax är utrustad med ett antal kommunikationsmöjligheter via våra Comboxar för att passa varje beställningscentrals behov. Utvecklingen på området sker allt snabbare, med en MegTax är du alltid trygg.

GPRS/3G