MegTax 350

MegTax 350 är vår lilla smidiga taxameter. Den kan användas som "stand-alone" för dig som bara behöver en taxameter för att registrera dina köruppdrag. Komplettera med kommunikation och du är förberedd att ansluta dig till vår Redovisningscentral (gäller från 1 maj 2017).

MegTax 350 kan även användas med trafikledning i en central på samma sätt som MegTax 310.

 

Produktinfo

 • 4,3" widescreen färgskärm 
 • Förberedd att visa ISA information
 • 5 softkeytangenter 
 • Numeriskt tangentbord 
 • Ny tariffstruktur 
 • Nya rapporter
  • förardel
  • periodrapport
  • kreditrapport 
 • Rabattinfo på kvittot 
 • Bättre/säkrare luftladdning av tariffer (endast med kommunikation)
 • GPRS/GPS/EMV/MTKL sitter utanför plombering. 
 • Scrollfunktion 
 • Enkel att manövrera 
 • Infosystem: Unikt för varje BC (endast med kommunikation)