Ingenico iPP350

EMV-terminalen Ingenico iPP350 är kassakopplad med MexTax 310 och 350 med kommunikation. Terminalen använder SIM-kortet i MTCOM310 (3G). Den slås på/av automatiskt via taxametern och kan läsa förarkort, färdtjänstkort mm.

Den är också klar för NFC (kontaktlösa kort) och s.k. Postcharge (reserverade belopp).
EMV-terminalens dialog visas även för föraren på taxameterns display under pågående köp. Levereras med MTPA300 (strömförsörjning), kablar och Broditfäste.