Privat policy

Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies). Denna policy är tillgänglig på vår webbplats.

Innehåll

Cookies
Personuppgiftspolicy
Säkerhet
Teknik
Ändringar

Cookies

Denna webbplats använder cookies. Cookies används för att samla in statistik om våra besökare och ge tillgång till medlemssidor.

Sessioncookie: Håller reda på om du är inloggad på vår webbplats samt för att anpassa innehållet på webbplatsen baserat på dina tidigare gjorda val.

Statistikcookie: Används för att mäta trafik och surfbeteenden, t.ex. om man besökt vår webbplats tidigare eller inte och skapa förståelse över hur enskilda besökare använder vår webbplats

Sociala-medier-cookie: Knappar på vår hemsida ger er möjlighet att dela innehåll på sociala medier (Facebook, Twitter, Google+). Dessa tjänster sätter 3:e parts cookie på vår webbplats.

Om du inte vill lagra cookies finns det flera sätt för dig att förhindra det.

 • I din webbläsares inställningar kan du stoppa den från att lagra cookies. Tänk dock på att vissa hemsidor fungerar sämre utan cookies, t ex att det kan försvåra tillgången till medlemssidor och att vissa funktioner slutar att fungera.
 • Du kan rensa bort cookies från din hårddisk. Det gör dock att inställningar du gjort på vissa sajter inte längre finns kvar.
 • Har du en nyare webbläsare har den ofta stöd för så kallad privat surfning (inkognito). Det betyder att alla cookies rensas bort varje gång du stänger din webbläsare.

Personuppgiftspolicy

Vi på Structab vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter som vi behandlar

Framförallt behandlar vi kontaktuppgifter till kunder och samarbetspartners. T.ex. namn, telefonnummer, adresser, roller mm. Utöver detta behandlar vi även bolagsinformation och fordonsinformation för enskilda firmor t.ex. Åkare eller Verkstäder.

För specifika syften behandlar vi även körpass- och turinformation som innehåller personuppgifter.

Hur vi samlar in information

Om du kontaktar oss per e-post, telefon, post eller andra former av kommunikation, kan vi komma att spara den korrespondensen och dess innehåll för att återkoppla till dig eller dokumentera din synpunkt.

Vi samlar även in information via de fordon som använder våra produkter.

Utöver de uppgifter som vi samlar in från dig kan vi också samla in personuppgifter från någon annan, dvs. från tredje part. Vi hämtar information från offentliga register t.ex. Transportstyrelsens fordonsregister eller via Allabolag.

Vi hämtar även uppgifter om kreditvärdighet från kreditinformationsföretag t.ex. UC.

Hur dina personuppgifter används

Personuppgifterna används för att leverera enligt de avtal/samarbeten som upprättats mellan oss, Structab, och er som kund/samarbetspartner.

Detta innefattar bl.a hantering av:

 • Support och uppföljning
 • Utskick av servicemeddelande
 • Underhåll och vidareutveckling
 • Offerter och fakturering

Hur vi delar din information

Alla anställda på Structab har tillgång till system där vi samlar kontaktpersoner hos kunder/samarbetspartners samt till viss del system där vi hanterar supportärenden för våra tjänster och produkter.

I övrigt tillämpas behörighetsstyrning utifrån användarroller för de IT-system där personuppgifter behandlas hos Structab.

Structab delar i specifika fall ut information då det finns lagkrav på att lämna ut data till en myndighet eller vid enskilda förfrågningar från myndigheter, t.ex. Polis, Transportstyrelsen och Skatteverket.

Var vi behandlar dina personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker i huvudsak inom EU/EES. Undantaget till denna behandling är vårt supportsystem där behandling sker i EU och USA.

Hur länge lagrar vi din information

Det är en del av Structabs kontinuerliga kvalitetsarbete att göra översyn av behovet av lagringen av personuppgifter i våra system. Utgångspunkten för detta arbetet är att säkerställa att vi löpande rensar bort personuppgifter som inte längre behövs i leveransen av våra produkter och tjänster till våra kunder.

I vissa fall ställs krav på lagringstider på data, som innehåller personuppgifter, utfrån lagar och förordningar som vi behöver efterfölja.

Säkerhet

Vi säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.

Vi använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Teknik

Denna webbplats följer de standarder W3C har skapat för utveckling av moderna hemsidor. Det betyder att sidans information är separerad från dess design genom att HTML 5 används för att strukturera informationen, och att CSS används för att applicera designen. Denna webbplats är producerad av DigiFactory webbyrå i Halmstad.

Navigera med ditt tangentbord

I de flesta webbläsare som finns på marknaden idag finns möjlighet att navigera enbart med hjälp av tangentbordet (utan att använda sig av mus).

 • ALT + pil vänster tar dig tillbaka till sidan du sist besökte
 • ALT + pil höger tar dig ett steg framåt om du har backat med kommandot ovan
 • ENTER väljer en länk eller skickar formulär
 • TAB hoppar mellan länkar och formulärfält

De genvägar som finns tillgängliga på denna webbplats är:

 • S - Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet
 • 0 - Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation
 • 1 - Startsida

Sättet att använda sig av dessa genvägar skiljer sig lite beroende på vilken webbläsare du använder.

 • Mozilla FireFox trycker du ned ALT + SHIFT + (genväg) samtidigt.
 • Google Chrome trycker du ned ALT + (genväg) samtidigt.
 • Safari trycker du ned ALT + (genväg) samtidigt.
 • Internet Explorer trycker du ned ALT + (genväg) samtidigt följt av ENTER
 • Opera trycker du ned ALT + (genväg) samtidigt.

Se fler tangentbordsgenvägar.

Ändringar av denna policy

Structab förbehåller sig rätten att närsomhelst, oavsett anledningen, göra ändringar och rättelser i den här integritetspolicyn. Vi kommer att hålla vår integritetspolicy lättillgänglig för dig på vår hemsida.

Hur kontaktar du oss

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på support@structab.se eller Structab AB, Slottsmöllan 14B, 302 31 Halmstad.

Om du inte är nöjd med det svar du får har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten