Samtrans beställer MegTax 400!

Samtrans Skol- och Handikapptransporter AB i Stockholm (Samtrans) har nyligen tecknat en order om leverans av 440 kompletta MegTax 400.

Delleverans av kommunikationsutrustningen, MTCOM310, har redan påbörjats för att säkerställa de krav som lagen om Redovisningscentral innebär. Installationen av MTCOM310 beräknas vara klar i slutet av mars.

I april genomför Samtrans en uppgradering av samtliga taxametrar och kommer därefter att byta leverantör av dispatchsystemet från nuvarande leverantör till Holmedal. 

Under Q3 påbörjas leveransen av MegTax 400.

Samtrans har även tecknat avtal med Structab om att ansluta sig till vår Redovisningscentral.