Persontrafik, Norges Fagkonferens & Taximesse

I mitten på oktober deltog vi på Persontrafik 2016 på Svenska Mässan i Göteborg. Tillsammans med Frogne, Holmedal och några andra leverantörer till taxi visade vi det senast för våra kunder i dagarna tre. Vi visade vår senaste taxameter, den nya MegTax 400, som var uppskattad av besökarna.

I oktober avhölls även Fagkonferensen i Norge, motsvarigheten till Svenska Taxiförbundets årskonferens. Vi deltog tillsammans med vår norka generalagent ITF och vår nya MegTax 400 fick ett välförtjänt gott bemötande.

På Taximesse i Köln i november hade vi och Frogne en gemensam monter. Under två dagar tog vi emot besök av stora delegationer från Finland och Norge. De svenska besökarna var inte lika stora till antalet men likaväl intressanta att möta. Det stora på Taximesse i år var alla nya leverantörer av trafikledningssystem anpassade för mobiltelefoner och plattor.