Ny storaffär för Structab!

Conceptbild MT410

Conceptbild MT410

MegTax 410 till Norge!

Den 13 december skrevs avtalet mellan norska ITF och Structab under i Köpenhamn. Avtalet omfattar köp av 2 000 MegTax 410 som börjar levereras till Norge i slutet av 2018.

Detta är det andra större avtalet som tecknats avseende vår nya MegTax 410. Tidigare har Samtrans i Stockholm beslutat att köpa 440 MegTax 410.

ITF är en organisation som tillhandahåller sitt egenutvecklade trafikledningssystem för stora delar av den norska taximarknaden, ca 2 500 taxibilar över hela Norge. De är även en inköpsorganisation av mobilutrustning för taxi och tillika återförsäljare av Structabs produkter i Norge.