Ny medarbetare

Nu har vi anställt ytterligare en medarbetare på utvecklingsavdelningen som SW-utvecklare. Han heter Viktor Davidsson och är 29 år. Viktor börjar hos oss den 1 oktober och blir en bra resursförstärkning till oss för att klara utmaningarna med att ta fram vår nya taxametergeneration.

Vi ser det som oerhört positivt att vi kan gå mot strömmen och anställa när andra skär ner i sina verksamheter. Med den fortsättningsvis 8 man starka utvecklingsavdelningen står vi rustade för att klara att utveckla marknadens framtida behov.

Välkommen till Structab Viktor!