Fler på Structab!

Nu förstärker vi igen.

I slutet på 2016 började Henrik Majberger på Structab. Henrik är Nätverkstekniker och kommer att ägna sig åt att förbättra vår rutiner på området. Henrik kommer även ha ett stort ansvar i den Redovisningscentral som är under uppbyggnad.

Kristoffer Olin började som projektledare hos oss alldeles nyligen och hamnar i hetluften direkt när han ska koordinera allt som behöver göras när det gäller Redovisningscentralens uppbyggnad. Kristoffer kommer även att hålla i trådarna i samarbetet mellan utvecklingsavdelningarna KFA Group har i Sverige (Structab) och Danmark (Frogne).

Vi hälsar båda grabbarna varmt välkomna till Structab.