Om MAG

MegTax AnvändarGrupp

MAG bildades november 1998 på ett initiativ av Taxi Göteborg och Structab. MAG fungerar som en helt självständig organisation, med egna stadgar, och har till ändamål att främja användarnas tekniska önskemål, samt att tillvarata övriga intressen. MAG skall driva och bevaka användarnas intressen avseende:

  • Taxameterfrågor
  • Kommunikation/gränssnitt
  • Service

Medlemskap i MAG beviljas företag som brukar MegTax, SDS eller andra av Structabs produkter och/eller tjänster.

MAG’s organisation består av:

  • Ett årligt återkommande användargrupps möte med representanter från samtliga medlemsföretag.
  • Mötet utser en styrelse/samarbetsgrupp bestående av 7–9 ledamöter som sammanträder 2–4 ggr/år

Medlemsavgifterna erläggs årligen per fordon, avgiften bestäms av användargruppsmötet, f.n. 170 kr/bil/år Med ett pristak på 200 bilar.

Kalendarium 2019

Styrelsemöten
13 – 14 februari, Halmstad
16 – 17 maj, Halmstad
29 – 30 augusti, Halmstad

Årsmöte
23 – 24 september på Åkerblads Hotell i Tällberg, Dalarna.
Som vanligt finns möjlighet att komma redan den 22 september.