Företaget

Structab AB har sitt säte i Halmstad och har dessutom ett kontor i Kungsbacka. Vi har en liten effektiv organisation som består av 12 anställda. Vi har lång erfarenhet med utveckling av elektronik avsedd att arbeta i besvärliga miljöer. Våra produkter vänder sig framförallt mot området mobila datasystem, där vi tar fram både hård- och mjukvara.

Tillverkning av våra produkter sker via lego på Propoint AB i Kungsbacka. Detta ger våra kunder en trygghet.