Driftinformation

Här publiceras av Structab AB kända driftstörningar avseende vår serverdrift, internet, EMV och/eller 3G/GPRS via Licera.

2018-12-03

Det är nu inte längre möjligt att uppdatera EMV-terminaler (iPP350) som har mjukvara 200v1 eller äldre (103v1 till 105v1).
Det går inte heller att ladda nya parametrar/inställningar till dessa terminaler.

Om du har en terminal med gammal mjukvara som ska ha nya inställningar/parametrar t ex vid en flytt till ny ägare, kontakta Structab Support.

/ Structab Support