Redovisningscentral

Välkommen till Structabs Redovisningscentral

Structabs Redovisningscentral är nu godkänd av Transportstyrelsen. Det innebär att Structab nu finns med som val i Transportstyrelsen e-tjänst för Åkare.

Förbered dig och teckna avtal redan nu för att säkerställa en smidig hantering då ert första fordon står inför en besiktning.

Vår Redovisningscentral är från start redo att ansluta företag som har MegTax eller Frogne i sina fordon.

Bifogat har du ett Avtal samt bilaga.

Gör så här;
1. Öppna med Acrobat Reader (finns att ladda ner kostnadsfritt här www.acrobat.adobe.com/Acrobat_DC )
2. Fyll i de grå fälten på DATORN, inte handtextat!
3. Skriv ut och underteckna
4. Bifoga en lista på de organisationsnummer + mailadresser som avtalet ska gälla för om det är fler än i Avtalet. Använd bifogat Excel-dokument.
5. Skicka in det till oss med brev, eller scanna och maila till rc@structab.se.

Du kan även få hjälp av din verkstad, de har den info du behöver.