Om MAG

MegTax AnvändarGrupp

MAG bildades November 1998 på ett initiativ av Taxi Göteborg. MAG fungerar som en helt självständig organisation, med egna stadgar, och har till ändamål att främja användarnas tekniska önskemål, samt att tillvarata övriga intressen. MAG skall driva och bevaka användarnas intressen avseende:

  • Taxameterfrågor
  • Kommunikation/gränssnitt
  • Service

MAGs tillhörighet beviljas taxiföretag som brukar Megtax. MAGs organisation består av:

  • Ett årligt återkommande användargrupps möte med representanter från samtliga medlemsföretag.
  • Mötet utser en styrelse/samarbetsgrupp bestående av 7-9 ledarmöter som sammanträder 3-4 ggr/år

Medlemsavgifterna erläggs årligen per fordon, avgiften bestäms av användargruppsmötet, fn 140 kr/bil/år Med ett pristak om 200 bilar.